Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen.

Tegenwoordig wordt er veel gedemonstreerd en de vorm waarin men demonstreert verschilt niet zelden met die van vroeger. Dat roept nieuwe vragen en problemen op. Is dit reden om de Wet op de openbare manifestaties aan te passen?

In deze bijdrage bespreekt een team van onderzoekers onder redactie van Roorda, Brouwer en Schilder verschillende vraagstukken rondom het demonstratierecht. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de reikwijdte van het demonstratierecht, de regulering van het eenmensprotest, de strafbaarheid van gedragingen van demonstranten, demonstraties bij abortusklinieken en het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties.