Het bestuurlijk verplaatsen van demonstranten die weigeren te vertrekken na het uitvaardigen van een noodbevel door de burgemeester op grond van artikel 175 Gemeentewet is niet in overeenstemming met artikel 15 Grondwet. Dat artikel schrijft voor dat vrijheidsontneming altijd een formeel wettelijke grondslag moet hebben.

Kan artikel 176a Gemeentewet, waarin de bestuurlijke ophouding is geregeld, wel een rechtmatige grond bieden voor het verplaatsen van demonstranten? Roorda en Brouwer beantwoorden die vraag in deze bijdrage.