Hoe zit het met het toepassen van het instrument van de bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a Gemeentewet) bij demonstraties? Hoe verhoudt dit zich tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en welke ruimte biedt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan de toepassing ervan?

De Jong en Tappeiner geven in deze bijdrage antwoorden op deze vragen.