Welke ruimte komt (lokale) bestuurders toe om preventief dan wel repressief in te grijpen bij controversiële uitingen en vijandig publiek bij demonstraties? En moet die ruimte worden verruimd? Roorda geeft een antwoord op deze vragen aan de hand van de bespreking van drie cases (Pegida-demonstraties, anti-Zwarte Pietacties en Turkse campagnedelegatie-protesten).