Welke activiteiten vallen allemaal onder de bescherming van de demonstratievrijheid? Welke beperkingen kan een burgemeester aan een betoging stellen? Hoe om te gaan met spontane demonstraties, met blokkadeacties en met eenpersoonsprotesten? En hoe ver gaat de plicht van het gemeentebestuur om een demonstratie te faciliteren?

In deze bijdrage bespreekt Loof het juridisch kader voor de besluitvorming inzake demonstraties. Op basis hiervan komt hij tot een lijst van beginselen van behoorlijke besluitvorming inzake betogingen (bbbb's).