Wat is precies de reikwijdte van het demonstratierecht? En hoe zit het met bijzondere protestvormen, zoals blokkade- en bezettingsacties, in hoeverre vallen die nog onder de bescherming van het recht om te demonstreren?

In deze bijdrage gaan Swart en Roorda in op het doel en belang van het demonstratierecht, op de vraag in hoeverre bijzondere protestvormen onder het demonstratierecht vallen en op de botsing van het demonstratierecht met andere grondrechten.