Waar liggen de strafrechtelijke grenzen van het demonstratierecht? En besteden Nederlandse strafrechters wel voldoende aandacht aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bij de beoordeling of een gedraging bij een demonstratie wel of niet strafbaar is?

Rozemond schrijft hierover op basis van een analyse van rechtspraak over opruiing, lokaalvredebreuk, het versperren van de openbare weg en openlijke geweldpleging.