Advies aan de Bestuursdienst van de Gemeente Den Haag over de reikwijdte van de Wet Openbare Manifestaties en de verhouding tot andere regimes, zoals evenementenvergunningen op basis van de APV.

Wat is de reikwijdte van de demonstratievrijheid? En hoe verhoudt het demonstratierecht zich tot activiteiten die op andere gronden vergunningplichtig zijn (zoals de bouw van een podium of tent of het verzorgen van een optreden)? In hoeverre is het mogelijk om hiervoor een algemene beleidslijn vast te stellen? Op deze vragen geven Loof, Barkhuysen en Gerards een antwoord in dit advies aan de gemeente Den Haag.