Wat is de leidende rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op het gebied van het demonstratierecht van artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)?

In deze Engelstalige gids worden belangrijke uitspraken en principes van het EHRM uiteengezet. Aan bod komen onder andere de reikwijdte van artikel 11 EVRM, de positieve verplichtingen die daaruit voortvloeien, de voorwaarden die artikel 11 lid 2 EVRM stelt aan een beperking van de demonstratievrijheid en de inrichting van kennisgevingsprocedures.