Komt de wijze waarop het demonstratierecht is vormgegeven in de Grondwet, de Wet openbare manifestaties en Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) nog voldoende tegemoet aan de hedendaagse eisen die aan dat recht moeten worden gesteld?

Roorda onderzoekt in zijn proefschrift een tiental demonstratierechtelijke knelpunten, waarbij hij een vergelijking trekt met het Duitse en Engelse recht. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de invulling van het manifestatiebegrip, de differentatie in de kennisgevingsplicht, het reguleren van demonstratieve kampementen en het uitvaardigen van integrale verboden naar tijd en plaats.