Elk jaar schrijft de VN-Speciale Rapporteur voor het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging een thematisch verslag met daarin aanbevelingen en suggesties voor manieren en middelen om deze rechten, waaronder het demonstratierecht, beter te bevorderen en te beschermen. Eerdere rapporten gingen onder andere over de uitoefening van het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging op de werkvloer en in de context van verkiezingen.