In de afgelopen decennia is het aantal openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester sterk gegroeid. Denk aan bevoegdheden als het noodbevel, de bestuurlijke ophouding, het sluiten van woningen en het reguleren van demonstraties.

In deze bijdrage brengen de auteurs de nut en noodzaak van deze bevoegdheden in kaart. Ook onderzoeken zij hoe de bevoegdheden voor ordehandhaving over de verschillende gemeentelijke ambten verdeeld moeten worden en geven zij scenario’s voor het systematiseren van de openbare-ordebevoegdheden.