In hoeverre bestaat er een noodzaak om protestacties bij de woningen van burgemeesters, ministers en andere personen verdergaand aan banden te leggen gelet op het recht op privacy van deze personen?

Swart en Roorda beantwoorden deze vraag in dit onderzoeksrapport, dat is uitgevoerd naar aanleiding van de aangenomen Tweede Kamer-motie Sneller/Van der Werf. De huidige juridische mogelijkheden die er zijn om protestacties bij woningen te reguleren komen aan bod, alsmede eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Ook werpen de auteurs een blik over de grens: hoe wordt er in landen als Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten van Amerika omgesprongen met vergelijkbare protestacties?