Meningen worden niet alleen geuit door teksten en leuzen, maar ook door bepaalde gedragingen. Denk aan het dragen van symbolen, het verbranden van vlaggen, het verstoren van de jacht en het blokkeren van wegen. In hoeverre beschermt het demonstratierecht dergelijke gedragingen?

In deze bijdrage onderzoekt Nieuwenhuis de grondrechtelijke positie ervan in Nederland, in de Verenigde Staten, en onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.