Maakt het uit waar en wanneer je demonstreert? De locatie en tijd van een demonstratie

Hoe lang mag je demonstreren?

Het uitgangspunt is dat demonstranten zelf kiezen hoe lang ze demonstreren. Ook demonstraties die lang duren (bijvoorbeeld weken of zelfs maanden) vallen onder het recht om te demonstreren, zolang het uiten van een mening daarbij centraal staat. 

Dit betekent dat de overheid langdurige demonstraties, zoals een tentenkamp of woonwagenkamp, alleen mag beperken of (als het echt niet anders kan) verbieden als de demonstratieregels dit toestaan. Volgens die regels mag een demonstratie alleen worden beperkt als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld als het protest ernstige overlast of gevaarlijke situaties veroorzaakt.

Wel kan de overlast toenemen als een demonstratie langer duurt, en hebben demonstranten meer tijd om hun boodschap te verspreiden. Toch mag ook een demonstratie die lang duurt alleen worden beperkt als dat noodzakelijk is om de gezondheid of het verkeer te beschermen of om wanordelijkheden tegen te gaan.

M. Kok & B. Roorda, 'Bestemmingsplan als grondslag om demonstraties te beperken', hoofdstuk 4 rapport Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021, p. 68-112.

Hoofdstuk 6 getiteld 'Demonstratieve kampementen' van het boek 'Het recht om te demonstreren', geschreven door B. Roorda.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: