Wat is demonstreren? Een algemene uitleg van het demonstratierecht

In welke wetten staat het demonstratierecht?

In artikel 9 van de Grondwet staat dat je in Nederland het recht hebt om te demonstreren. Ze noemen het daar ‘het recht tot betoging’, dat is hetzelfde als het demonstratierecht. In de Nederlandse demonstratiewet (de Wet openbare manifestaties) is het demonstratierecht verder geregeld.

Op internationaal niveau is het demonstratierecht neergelegd in verdragen waar Nederland bij is aangesloten. 

In die verdragen noemen ze dit ‘het recht op vrijheid van vreedzame vergadering’. Zie bijvoorbeeld artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).

Veelgestelde vragen

Meer vragen over dit onderwerp

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: