Wanneer overtreden demonstranten de wet? Strafbare feiten, schade veroorzaken en de gevolgen daarvan

Is het strafbaar als een demonstrant de bevelen van de politie niet opvolgt?

Het is strafbaar als een demonstrant een bevoegd gegeven bevel van de politie niet opvolgt. Dit staat in artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Maar dat politiebevel heeft wel een wettelijke basis nodig. 

De politie handelt onder het gezag van de burgemeester als het gaat om het beschermen, faciliteren en (als dat noodzakelijk is) beperken van de demonstratie

De politie kan dus niet zelf vooraf regels (beperkingen en voorschriften) of een verbod opleggen en ook niet tijdens een demonstratie aanwijzingen geven of de demonstratie beëindigen. Alleen de burgemeester kan dit doen op grond van de artikelen 5, 6 en 7 van de Wet openbare manifestaties. Als de politie dus een bevel tot beëindiging van de demonstratie geeft, zonder dat daar een besluit van de burgemeester aan ten grondslag ligt, is dit bevel niet bevoegd gegeven. De politie heeft wel tot taak om de besluiten van de burgemeester uit te voeren. 

Het niet opvolgen van een beperking, voorschrift, verbod, aanwijzing of beëindigingsopdracht van de burgemeester is strafbaar gesteld in artikel 11 van de Wet openbare manifestaties. Dat artikel is speciaal voor deze overtredingen gemaakt. Daarom kunnen deze overtredingen niet worden bestraft op grond van een ander wetsartikel, zoals artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. 

Deze rechterlijke uitspraak uit 2006 over de politie die demonstranten beveelt om hun demonstratie te beëindigen, terwijl niet duidelijk is of de burgemeester hiertoe opdracht had gegeven aan de politie.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: