Wanneer overtreden demonstranten de wet? Strafbare feiten, schade veroorzaken en de gevolgen daarvan

Is het strafbaar als een demonstrant met geweld demonstreert?

Demonstranten moeten zich vreedzaam gedragen en mogen dus geen geweld gebruiken. Geweld gebruiken is strafbaar. Als een demonstrant geweld gebruikt, dan kan de demonstrant daarvoor tijdens of na afloop van de demonstratie worden aangehouden en een straf opgelegd krijgen door de rechter.

Als (bijna) alle demonstranten geweld (gaan) gebruiken bij een demonstratie, dan wordt de protestactie zelfs niet (meer) beschermd door het demonstratierecht. De demonstratiewet is dan niet (meer) van toepassing en de burgemeester kan de protestactie dan verbieden of beëindigen op grond van bijvoorbeeld een noodbevel.

Als een of maar een paar van de demonstranten geweld (gaan) gebruiken bij een demonstratie, dan wordt de protestactie meestal nog wel beschermd door het demonstratierecht. De burgemeester kan dan, als het noodzakelijk is, op grond van de demonstratiewet (artikelen 5 en 6 van de Wet openbare manifestaties) vooraf of tijdens de demonstratie regels opleggen om wanordelijkheden tegen te gaan. Een verbod of beëindiging van de demonstratie is in zo’n geval alleen toegestaan als het echt niet anders kan.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: