Wanneer overtreden demonstranten de wet? Strafbare feiten, schade veroorzaken en de gevolgen daarvan

Is het strafbaar als een demonstrant zich weigert te identificeren?

In Nederland geldt een identificatieplicht voor iedereen van 14 jaren en ouder. De politie kan van iemand eisen (‘vorderen’) om een ID-bewijs te laten zien. Als die persoon dit weigert, dan is dat strafbaar. Dat staat in artikel 447e van het Wetboek van Strafrecht. Maar de politie mag alleen een identiteitsbewijs (ID) vorderen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als de politie een redelijk vermoeden heeft dat de demonstrant geweld gaat plegen of ander strafbaar gedrag gaat vertonen. Dit staat in artikel 8 van de Politiewet

De politie mag niet zomaar van vreedzame demonstranten vorderen dat zij hun identiteitsbewijs laten zien

Dit kan een chilling effect hebben op het deelnemen aan een demonstratie. Dat betekent dat dit mensen kan ontmoedigen om gebruik te maken van hun demonstratierecht. 

Demonstranten die het niet eens zijn met het optreden van de politie bij het vorderen van een identiteitsbewijs kunnen hierover een klacht indienen bij de regionale eenheid waar de politieambtenaar werkt. Alle regionale eenheden hebben dezelfde klachtenregeling.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: