Maakt het uit hoe je demonstreert? Optochten, blokkades en allerlei andere protestvormen

Kan een demonstratie bestaan uit folderen of flyeren?

Als onderdeel van een demonstratie kunnen demonstranten folders of flyers uitdelen. Dit kunnen belangrijke middelen zijn voor het overbrengen van een boodschap aan het publiek. De burgemeester mag het gebruik daarvan alleen beperken als dat noodzakelijk is om de gezondheid te beschermen, om ernstige verkeerschaos tegen te gaan of als het tot wanordelijkheden leidt. 

Deze rechterlijke uitspraak over een onterecht opgelegd flyerverbod bij een demonstratie.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: