Maakt het uit hoe je demonstreert? Optochten, blokkades en allerlei andere protestvormen

Kan een demonstratie bestaan uit het kraken van een gebouw?

Een demonstratie in de vorm van een kraakactie kan overlast veroorzaken bij anderen en schade veroorzaken bij de eigenaar van het gekraakte gebouw. Toch is het uitgangspunt dat een demonstratieve kraakactie valt onder het recht om te demonstreren zolang het uiten van een mening daarbij centraal staat. 

Dit betekent dat de overheid de demonstratieve kraakactie alleen mag beperken of (als het echt niet anders kan) verbieden als de demonstratieregels dit toestaan. 

Volgens die regels mag een kraakactie alleen worden beperkt als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld als de actie ernstige overlast of schade veroorzaakt bij de eigenaar van het gekraakte gebouw. De demonstranten moeten zich houden aan de beperkingen die zijn opgelegd. Het is strafbaar als ze dat niet doen.

Daarnaast moeten krakende demonstranten zich ook gewoon aan de wet houden. 

Kraken is strafbaar gesteld, dit staat in artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht. Als demonstranten dit toch doen, dan geldt als hoofdregel dat zij kunnen worden aangehouden en een straf opgelegd krijgen. 

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: