Maakt het uit hoe je demonstreert? Optochten, blokkades en allerlei andere protestvormen

Kan een demonstratie plaatsvinden in meerdere gemeenten?

Een demonstratie kan plaatsvinden in meerdere gemeenten tegelijk, bijvoorbeeld omdat de route van de demonstratie door meerdere gemeenten loopt (zoals wel eens is gebeurd bij boerenprotesten). In dat geval is het soms niet de burgemeester die gaat over het reguleren van de demonstratie, maar de voorzitter van de veiligheidsregio. Dat kan normaal gesproken alleen als de demonstratie een (dreigende) ramp of crisis veroorzaakt in meerdere gemeenten. Dit staat in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s.

In dat geval is het de voorzitter van de veiligheidsregio die de demonstratie moet beschermen en, als dat noodzakelijk is, kan beperken. 

Als de voorzitter van de veiligheidsregio regels stelt bij een demonstratie, dan gelden die regels in iedere gemeente van de veiligheidsregio waar die demonstratie plaatsvindt. Bij het stellen van die regels moet de voorzitter van de veiligheidsregio zich houden aan de demonstratieregels.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: