Wanneer kan een demonstratie worden verboden? De uitzonderlijke gevallen waarin een verbod of beëindiging is toegestaan

Kan een demonstratie (vooraf) worden verboden of beëindigd vanwege een tegendemonstratie?

Anderen mogen het oneens zijn met demonstranten. Dat mogen zij ook uiten, bijvoorbeeld met een tegendemonstratie, die wordt georganiseerd in reactie op een andere demonstratie. Dit is in principe geen grond voor de burgemeester om de demonstratie te beperken. De burgemeester moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat beide demonstraties door kunnen gaan. 

Als de tegendemonstranten in de buurt van de andere demonstratie willen demonstreren - wat vaak het geval is -, dan moet de overheid zich inspannen om dat mogelijk te maken, tenzij het echt niet kan. 

De burgemeester moet genoeg politie inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is. Alleen als het echt niet lukt om de demonstratie(s) veilig te laten plaatsvinden, kan een (tegen)demonstratie worden verboden. Dit kan alleen in heel bijzondere situaties als zelfs de inzet van heel veel politie - nog meer dan bij een risicowedstrijd in het betaalde voetbal - er niet voor kan zorgen dat de politie de demonstratie(s) veilig kan laten plaatsvinden.

De (tegen)demonstratie mag er niet voor zorgen dat de andere demonstratie niet meer door kan gaan, bijvoorbeeld doordat demonstranten de andere demonstratie expres ernstig verstoren. 

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: