Wanneer kan een demonstratie worden verboden? De uitzonderlijke gevallen waarin een verbod of beëindiging is toegestaan

Kan een demonstratie (vooraf) worden verboden of beëindigd vanwege een tekort aan (politie)capaciteit?

Vreedzame demonstranten moeten door de overheid worden beschermd. Die beschermplicht gaat heel ver als demonstranten lastig worden gevallen door vijandig publiek: de burgemeester moet daarbij veel politie inzetten als dat nodig is, meer nog dan bij een risicowedstrijd in het betaalde voetbal (het gaat dan om honderden agenten). 

Pas als de inzet van zelfs zoveel politie er niet voor kan zorgen dat de demonstratie veilig kan plaatsvinden, kan de burgemeester de demonstratie verbieden of beëindigen. 

Dit moet dan wel noodzakelijk zijn om de gezondheid te beschermen, om ernstige verkeerschaos tegen te gaan of om wanordelijkheden te voorkomen of te bestrijden. Een demonstratie kan namelijk alleen worden verboden of beëindigd als een (of meerdere) van de drie beperkingsgronden van artikel 2 Wet openbare manifestaties dat vereist.

Soms is het simpelweg niet mogelijk om voldoende politie in te zetten bij een demonstratie die lastig gevallen wordt door vijandig publiek, bijvoorbeeld omdat de demonstratie niet is aangemeld bij de burgemeester en heel plotseling ontstaat waardoor de burgemeester zich hierop niet heeft kunnen voorbereiden. In zo’n geval kan de burgemeester als het echt niet anders de demonstratie beperken of zelfs beëindigen om te voorkomen dat de demonstranten gevaar lopen.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: