Wanneer kan een demonstratie worden verboden? De uitzonderlijke gevallen waarin een verbod of beëindiging is toegestaan

Kan een demonstratie (vooraf) worden verboden of beëindigd vanwege eerdere ervaringen met de demonstratiegroep?

Het uitgangspunt is dat elke demonstratie op zichzelf moet worden beoordeeld door de burgemeester. Het bestaan van eerdere (negatieve) ervaringen met een bepaalde demonstratiegroep kan dus niet de enige reden zijn om een verbod op te leggen aan de demonstratie, of om deze te beëindigen. 

De burgemeester mag wel de eerdere ervaringen meewegen in de beoordeling of een verbod of beëindiging noodzakelijk is. 

Maar een verbod of beëindiging moet altijd noodzakelijk zijn gelet op een van de drie beperkingsgronden van de demonstratiewet (gezondheid, verkeer, wanordelijkheden, zo staat in artikel 2 van de Wet openbare manifestaties). Een verbod of beëindiging kan bovendien alleen worden opgelegd als het echt niet anders kan en  het opleggen van regels vooraf (beperkingen en voorschriften) of tijdens (aanwijzingen) de demonstratie 

Een voorbeeld van zo’n situatie is wanneer een demonstratiegroep bij eerdere demonstraties met heel veel geweld demonstreerde en dat er concrete aanwijzingen zijn dat die groep dit opnieuw zal gaan doen.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: