Wanneer kan een demonstratie worden verboden? De uitzonderlijke gevallen waarin een verbod of beëindiging is toegestaan

Kan een demonstratie (vooraf) worden verboden of beëindigd vanwege gevaar voor de openbare orde en veiligheid?

Het demonstratierecht is een grondrecht en daarom kan een demonstratie niet zomaar worden beperkt. De Nederlandse wetgever heeft bepaald dat de burgemeester een demonstratie alleen kan beperken of (als het echt niet anders kan) verbieden of beëindigen om de gezondheid te beschermen, om ernstige verkeerschaos tegen te gaan of om wanordelijkheden te voorkomen of te bestrijden. Het afwenden van gevaar voor de openbare orde en veiligheid is niet een van die redenen. 

De wetgever heeft bij het maken van de demonstratiewet besloten dat het demonstratierecht niet mag worden verboden of beëindigd alleen omdat er een gevaar voor de openbare orde en veiligheid bestaat.

Dit zou te ver gaan en te veel ruimte laten voor het beperken van het demonstratierecht. In plaats daarvan heeft de wetgever gekozen voor de beperkingsgrond ‘ter voorkoming of bestrijding van wanordelijkheden’, die veel minder breed is. In principe moet het daarbij gaan om (dreigend) strafbaar gedrag.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: