Wanneer kan een demonstratie worden verboden? De uitzonderlijke gevallen waarin een verbod of beëindiging is toegestaan

Kan een demonstratie (vooraf) worden verboden of beëindigd omdat de demonstratie niet is aangemeld?

Een demonstratie kan niet worden verboden of beëindigd alleen omdat die niet is aangemeld bij de gemeente. Al lijkt het wel alsof de demonstratiewet dit toestaat (artikel 5 lid 2 onderdeel a van de Wet openbare manifestaties en ook artikel 7 onderdeel a van diezelfde wet).

Een burgemeester mag een demonstratie namelijk alleen beperken of verbieden als een van de in de demonstratiewet opgeschreven beperkingsgronden (gezondheid, verkeer, wanordelijkheden) dat vereist. Dit staat in artikel 2 van de Wet openbare manifestaties. Bovendien heeft een hoge rechter (het Europese Hof voor de Rechten van de Mens) geoordeeld dat een demonstratie niet zomaar kan worden verboden alleen omdat die niet is aangemeld.

Maar als de demonstratie niet is aangemeld, dan kan de burgemeester zich niet of minder goed voorbereiden op de demonstratie. Dit kan betekenen dat het voor de burgemeester (eerder) noodzakelijk is om regels te stellen waar demonstranten zich aan moeten houden. Een verbod of beëindiging is een uiterst middel. De burgemeester kan een demonstratie daarom alleen verbieden of beëindigen als het echt niet anders kan. 

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: