Wanneer kan een demonstratie worden verboden? De uitzonderlijke gevallen waarin een verbod of beëindiging is toegestaan

Kan een demonstratie (vooraf) worden verboden of beëindigd vanwege vijandig publiek ('hostile audience’)?

Vreedzame demonstranten moeten door de overheid worden beschermd tegen geweld van anderen, zoals van omstanders, van tegendemonstranten of van personen tegen wie de demonstratie is gericht.

Die beschermplicht gaat heel ver: de burgemeester moet daarbij veel politie inzetten als dat nodig is, meer nog dan bij een risicowedstrijd in het betaalde voetbal (het gaat dan om honderden agenten). Pas als de inzet van zelfs zoveel politie er niet voor kan zorgen dat de demonstratie veilig kan plaatsvinden, kan de burgemeester de demonstratie verbieden of beëindigen.

Het is logisch dat de plicht om demonstranten te beschermen heel ver gaat. 

Als dat niet zo zou zijn, zouden mensen die tegen demonstranten geweld gebruiken of daarmee dreigen hun zin krijgen. Hun doel is immers om te voorkomen dat de demonstranten hun mening kunnen uiten.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: