Wanneer kan een demonstratie worden verboden? De uitzonderlijke gevallen waarin een verbod of beëindiging is toegestaan

Kan een demonstratie worden beëindigd omdat de demonstratie vooraf al was verboden?

Een demonstratie kan niet worden beëindigd alleen omdat die vooraf al was verboden door de burgemeester. Al lijkt het wel alsof de demonstratiewet dit toestaat (zie artikel 7 onderdeel a van de Wet openbare manifestaties).

Een burgemeester mag een demonstratie namelijk alleen beëindigen als een van de in de demonstratiewet opgeschreven beperkingsgronden (gezondheid, verkeer, wanordelijkheden) dat vereist. Dit staat in artikel 2 van de Wet openbare manifestaties.

Bovendien moet de beëindiging noodzakelijk zijn, aangezien een beëindiging een uiterst middel is. Alleen als het echt niet anders kan en het geven van aanwijzingen tijdens de demonstratie niet voldoende is, pas dan kan de burgemeester de demonstratie beëindigen.

Als de demonstratie vooraf is verboden, dan kan de burgemeester dit verbod wel meewegen bij de beoordeling of het noodzakelijk is om tijdens de demonstratie in te grijpen. Maar het vormt dus geen zelfstandige beperkingsgrond.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: