Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Kan een demonstratie worden beperkt vanwege een epidemie of pandemie?

De Nederlandse demonstratiewet geeft de burgemeester de bevoegdheid om vooraf of tijdens een demonstratie op een openbare plaats regels te stellen als die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om de gezondheid te beschermen. In bijzondere gevallen gaat die bevoegdheid over van de burgemeester naar de voorzitter van de veiligheidsregio. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ramp of crisis zoals een epidemie of een pandemie (denk aan de coronacrisis). Dit is geregeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s.

In dat geval kan het de voorzitter van de veiligheidsregio zijn die, als dat noodzakelijk is, regels kan stellen over bijvoorbeeld het maximaal aantal deelnemers aan de demonstratie of de plaats van de demonstratie, om op die manier te voorkomen dat een ziekmakend virus zich verder verspreidt. Als de voorzitter van de veiligheidsregio regels stelt bij een demonstratie, dan gelden die regels in iedere gemeente van de veiligheidsregio waar die demonstratie plaatsvindt.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: