Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Kan een demonstratie worden beperkt vanwege een tegendemonstratie?

Anderen mogen het oneens zijn met demonstranten. Dat mogen zij ook uiten, bijvoorbeeld met een tegendemonstratie die wordt georganiseerd in reactie op een andere demonstratie

Een tegendemonstratie mag voor de burgemeester geen reden zijn om de demonstratie te beperken. 

Als de tegendemonstranten in de buurt van de andere demonstratie willen demonstreren - wat vaak het geval is -, dan moet de overheid zich inspannen om dat mogelijk te maken, tenzij het echt niet kan. Dit heeft te maken met het uitgangspunt dat demonstraties zoveel mogelijk binnen zicht- en geluidsafstand moeten kunnen plaatsvinden van het doel waartegen de demonstranten willen demonstreren, zodat ze daar gezien en gehoord kunnen worden.

De burgemeester moet genoeg politie inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is. Als het echt niet lukt om de demonstratie(s) veilig bij elkaar in de buurt te laten plaatsvinden, kan een beperking worden opgelegd. De burgemeester kan de tegendemonstratie dan bijvoorbeeld naar een andere locatie in de buurt verplaatsen. 

De (tegen)demonstratie mag er niet voor zorgen dat de andere demonstratie niet meer door kan gaan, bijvoorbeeld doordat demonstranten de andere demonstratie expres ernstig verstoren. 

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: