Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Kan een demonstratie worden beperkt vanwege eerdere (negatieve) ervaringen met de demonstratiegroep?

Het uitgangspunt is dat elke demonstratie op zichzelf moet worden beoordeeld door de burgemeester. Het bestaan van eerdere (negatieve) ervaringen met een bepaalde demonstratiegroep kan niet de enige reden zijn om een bepaalde regel (beperking of voorschrift) op te leggen aan de demonstratie. Wel mag de burgemeester de eerdere ervaringen meewegen bij de beoordeling of een beperking noodzakelijk is gelet op een van de drie wettelijke beperkingsgronden (gezondheid, verkeer, wanordelijkheden). 

Een voorbeeld van zo’n situatie is wanneer een demonstratiegroep bij eerdere demonstraties telkens strafbare dingen heeft gedaan en de redelijke vrees bestaat dat dit weer gaat gebeuren. Er bestaat dan een vrees voor wanordelijkheden.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: