Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Kan een demonstratie worden beperkt vanwege gevaar voor de openbare orde en veiligheid?

Het demonstratierecht is een grondrecht en daarom kan een demonstratie niet zomaar worden beperkt. De Nederlandse wetgever heeft bepaald dat de burgemeester alleen regels (beperkingen en voorschriften) kan stellen bij een demonstratie om de gezondheid te beschermen, om ernstige verkeerschaos tegen te gaan of om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen. 

De wetgever heeft besloten dat het demonstratierecht niet mag worden beperkt omdat er (alleen maar) een gevaar voor de openbare orde en veiligheid bestaat.

Dit zou te ver gaan. In plaats daarvan heeft de wetgever gekozen voor de beperkingsgrond ‘ter voorkoming of bestrijding van wanordelijkheden’, die minder ver gaat. In principe moet het gaan om (dreigend) strafbaar gedrag en dus niet (slechts) om een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: