Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Kan een demonstratie worden beperkt vanwege strijd met wettelijke regels (zoals de APV)?

Het demonstratierecht is een grondrecht en daarom kan een demonstratie niet zomaar worden beperkt.

In de Nederlandse demonstratiewet staat dat de burgemeester op slechts drie gronden regels (beperkingen en voorschriften) kan opleggen bij een demonstratie:

  1. om de gezondheid te beschermen,
  2. om ernstige verkeerschaos tegen te gaan en
  3. om wanordelijkheden te bestrijden of voorkomen. De burgemeester kan dus geen regels opleggen, enkel omdat demonstranten zich niet houden aan wettelijke regels. 

Demonstranten moeten zich gewoon aan de wet houden.

Doet een demonstrant iets strafbaars, bijvoorbeeld door iets te vernielen (artikel 350 Wetboek van Strafrecht), dan kan die in principe worden aangehouden en een straf opgelegd krijgen.

Lokale regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), kunnen in principe geen reden zijn om een demonstratie te beperken. 

Wel kan er voor het gebruik van sommige objecten of voorwerpen tijdens een demonstratie een aparte vergunningplicht staan in de lokale regels (APV). Denk aan het plaatsen van een podium of het gebruik van voertuigen. Vaak moet zo’n vergunning een paar dagen van tevoren worden aangevraagd. 

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: