Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Mag de politie geweld gebruiken tijdens een demonstratie?

Bij vreedzame demonstraties is het uitgangspunt dat de politie geen geweld gebruikt tegen de demonstranten. Alleen in een uiterst geval is dat toegestaan. De politie heeft in Nederland het ‘geweldsmonopolie’. Dit houdt in dat de politie in het kader van zijn taak soms geweld mag of zelfs moet gebruiken om de veiligheid te waarborgen.

Aan geweldgebruik zijn strenge voorwaarden verbonden die staan in de Ambtsinstructie voor de politie

Geweldgebruik moet in elk geval altijd noodzakelijk en proportioneel zijn. Dat betekent dat het zo gematigd mogelijk moet zijn en in verhouding moet staan tot de ernst van het gevaar dat uitgaat van het gedrag van de demonstranten.

Als de politie geweld heeft gebruikt, moet zij dit altijd verantwoorden, bijvoorbeeld aan de politiechef en soms ook aan de rechter. En ook moet geweldgebruik door de politie altijd achteraf worden getoetst.

Als de politie geweld gebruikt, terwijl dit niet is toegestaan of niet proportioneel gebeurt, dan moet de politie de schade die demonstranten daardoor lijden vergoeden.

De rechterlijke uitspraak over het gebruik van geweld door de politie bij een demonstratie.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: