Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Mag een andere locatie worden aangewezen voor de demonstratie?

Het uitgangspunt is dat demonstranten zelf kiezen waar ze demonstreren. Er zijn in Nederland geen openbare plaatsen waar niet mag worden gedemonstreerd.

De burgemeester mag, als dat noodzakelijk is, wel beperkingen stellen aan de locatie van de demonstratie, zoals dat demonstranten op een andere locatie moeten staan. 

Dit kan alleen als dat noodzakelijk is om drie redenen: om de gezondheid te beschermen, om ernstige verkeerschaos tegen te gaan en om wanordelijkheden te voorkomen of te bestrijden. 

De burgemeester moet zich (voor zover mogelijk en redelijk) er bovendien voor inspannen dat de demonstranten kunnen demonstreren op de plek waar ze willen demonstreren, zodat de demonstranten gezien en gehoord kunnen worden door datgene waartegen ze willen demonstreren. Dit noemen we het zicht- en geluidscriterium of het ‘sight and sound’-criterium. De burgemeester mag de demonstratie bijvoorbeeld niet verplaatsen naar een afgelegen industrieterrein als de demonstranten in het centrum willen demonstreren. De beperking gaat dan veel te ver. 

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: