Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Mag een burgemeester standaardvoorschriften opstellen voor demonstraties?

De burgemeester moet iedere demonstratie op zichzelf beoordelen. Dit betekent dat de burgemeester geen standaardvoorschriften mag gebruiken die voor alle demonstraties in de gemeente gelden. Denk aan algemene regels die op de site van de gemeente staan. 

De burgemeester moet per geval beoordelen of een regel noodzakelijk is met het oog op (een van) de drie redenen uit de demonstratiewet (Wet openbare manifestaties): het beschermen van de gezondheid, het tegengaan van ernstige verkeerschaos en/of het voorkomen of bestrijden van wanordelijkheden. 

Een burgemeester kan niet vaststellen of zo’n reden altijd een beperking noodzaakt bij alle demonstraties. Neem bijvoorbeeld als algemene regel dat demonstranten geen stokken mee mogen nemen naar een demonstratie. Deze regel is niet nodig bij elke demonstratie: alleen als er concrete aanwijzingen zijn dat demonstranten bijvoorbeeld geweld gaan plegen met de stokken kan zo’n beperking worden opgelegd. Maar als daar helemaal geen sprake van is en de demonstranten dunne stokken meenemen om spandoeken aan vast te maken, dan gaat de regel dat stokken niet mogen worden meegenomen te ver.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: