Wanneer kan een demonstratie worden verboden? De uitzonderlijke gevallen waarin een verbod of beëindiging is toegestaan

Mag het gebruik van voorwerpen of objecten tijdens een demonstratie worden verboden?

Demonstranten mogen in principe zelf bepalen welke voorwerpen of objecten zij bij een demonstratie gebruiken. Denk aan folders of flyers, spandoeken of vlaggen, voertuigen, megafoons of geluidsinstallaties en tenten of woonwagens. De burgemeester kan het gebruik ervan alleen verbieden als dit noodzakelijk is vanwege een van de volgende drie redenen: om de gezondheid te beschermen, om ernstige verkeerschaos te voorkomen en om wanordelijkheden tegen te gaan.

Daarbij geldt dat demonstranten zich wel aan de wet moeten houden. 

Zo is het gebruik van wapens strafbaar. Het gebruiken van voorwerpen met het doel om daarmee strafbare feiten te plegen, zoals brandstichting (met fakkels of vuurwerk) of geweldpleging (met stokken), is ook strafbaar. Als een demonstrant zich hier schuldig aan maakt, kan die hiervoor worden aangehouden en een straf opgelegd krijgen.  

Voor het gebruik van sommige objecten of voorwerpen kan er een aparte vergunningplicht gelden in de lokale regels (Algemene Plaatselijke Verordening (APV)). 

Denk aan het plaatsen van een podium of het gebruik van voertuigen. Vaak moet zo’n vergunning een paar dagen van tevoren worden aangevraagd.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: