Wat mag mee bij een demonstratie? Spandoeken, fakkels, voertuigen en andere dingen waarmee wordt gedemonstreerd

Mag je alle soorten kleding (zoals een uniform of gezichtsbedekkende kleding) dragen tijdens een demonstratie?

Uitgangspunt is dat demonstranten zelf mogen bepalen welke kleding zij dragen, ook als die kleding gezichtsbedekkend is. Demonstranten kunnen ervoor kiezen om onherkenbaar of anoniem te demonstreren, bijvoorbeeld bij een demonstratie tegen een buitenlands regime, om zo te voorkomen dat ze door dat regime worden herkend en vervolgd. 

De burgemeester mag hier alleen regels over stellen (bijvoorbeeld dat bivakmutsen niet zijn toegestaan) als dat noodzakelijk is om bijvoorbeeld wanordelijkheden te voorkomen. Denk aan demonstranten die een bivakmuts willen dragen om te voorkomen dat de politie hen herkent als zij strafbare dingen doen tijdens de demonstratie. De burgemeester mag dus niet, zonder daar een reden voor te geven, in algemene regels of voorschriften zetten dat gezichtsbedekkende kleding niet is toegestaan bij demonstraties. 

Aan het dragen van een militair uniform zijn wel strikte regels verbonden. 

Burgers mogen tijdens een demonstratie militaire kleding aandoen, maar alleen als er geen onderscheidingstekens of emblemen op staan. Het dragen van een compleet uniform met onderscheidingstekens is strafbaar (wetten.overheid.nl).

P. Zoeten & B. Roorda, ‘Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij manifestaties’, hoofdstuk 7 rapport Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021, p. 233-287.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: