Maakt het uit hoe je demonstreert? Optochten, blokkades en allerlei andere protestvormen

Mag je als demonstrant ergens kamperen of overnachten?

Het uitgangspunt is dat demonstranten zelf kiezen wanneer en hoe lang ze demonstreren. Dit kan overdag, maar ook ‘s nachts (door als onderdeel van de demonstratie op de locatie te kamperen of overnachten). Tijdens deze demonstraties moet de mening op de voorgrond staan, ook tijdens de nacht. Het is dus niet de bedoeling dat demonstranten na het eindigen van de demonstratie blijven overnachten. De overnachting moet een onderdeel vormen van de demonstratie.

's Nachts kunnen demonstraties bovendien eerder voor overlast zorgen. 

Daarom kan het stellen van regels - bijvoorbeeld over het geluidsniveau - eerder noodzakelijk zijn. Maar een demonstratie kan niet zomaar worden beperkt of verboden om de enkele reden dat deze 's nachts plaatsvindt. Er moeten goede redenen zijn om dat te doen, bijvoorbeeld omdat dat noodzakelijk is om wanordelijkheden tegen te gaan.

Hoofdstuk 6 getiteld 'Demonstratieve kampementen' van het boek 'Het recht om te demonstreren', geschreven door B. Roorda.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: