Maakt het uit waar en wanneer je demonstreert? De locatie en tijd van een demonstratie

Mag je altijd en op elk tijdstip demonstreren?

Het uitgangspunt is dat demonstranten zelf kiezen wanneer ze demonstreren. Demonstraties vinden meestal overdag plaats omdat er dan vaak meer mensen zijn die het kunnen zien en horen. 's Nachts kunnen demonstraties eerder voor overlast zorgen. Daarom kan het stellen van regels - bijvoorbeeld over het geluidsniveau - eerder noodzakelijk zijn.

De burgemeester mag een demonstratie, ook als die ‘s nachts plaatsvindt, alleen beperken als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of om wanordelijkheden tegen te gaan.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: