Maakt het uit hoe je demonstreert? Optochten, blokkades en allerlei andere protestvormen

Mag je anoniem of onherkenbaar demonstreren?

Uitgangspunt is dat demonstranten ervoor kunnen kiezen om anoniem of onherkenbaar te demonstreren. Demonstranten mogen dus onherkenbaar of anoniem demonstreren, bijvoorbeeld bij een demonstratie tegen een buitenlands regime, om te voorkomen dat ze door dat regime worden herkend en vervolgd.

De burgemeester mag hier alleen regels over stellen (bijvoorbeeld dat bivakmutsen niet zijn toegestaan) als dat noodzakelijk is om bijvoorbeeld wanordelijkheden te voorkomen. Denk aan demonstranten die een bivakmuts willen dragen om te voorkomen dat de politie hen herkent als zij strafbare dingen doen tijdens de demonstratie.

P. Zoeten & B. Roorda, ‘Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij manifestaties’, hoofdstuk 7 rapport Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021, p. 233-287.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: