Maakt het uit waar en wanneer je demonstreert? De locatie en tijd van een demonstratie

Mag je demonstreren in de buurt van een ambassade of consulaat?

Het uitgangspunt is dat demonstranten zelf kiezen waar ze demonstreren. Bij een ambassade of consulaat kan worden gedemonstreerd, maar hier gelden andere en strengere regels dan op andere (openbare) plaatsen. 

Demonstranten moeten zich in de buurt van ambassades en consulaten gedragen op een manier die het werk (het functioneren) van de ambassade of het consulaat niet schaadt. 

De ‘rust en waardigheid’ van die instellingen moeten worden beschermd. Als mensen alleen maar voor het gebouw staan zonder de toegang te blokkeren, wordt dat niet gezien als het verstoren van het werk van die instelling. Demonstranten mogen niet de toegang tot deze instellingen blokkeren of zoveel lawaai maken dat mensen die daar werken ernstig worden gestoord bij hun werk.

Als demonstranten het functioneren van een ambassade of consulaat verstoren, kan de burgemeester tijdens de demonstratie aanwijzingen geven aan de demonstranten waar zij zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld dat ze wat verder van de ingang moeten blijven of moeten stoppen met bepaald gedrag.

Als de demonstranten zich niet houden aan deze aanwijzingen, dan kan de burgemeester, als dat noodzakelijk is, de demonstratie beëindigen. Dit staat in de demonstratiewet.

Deze rechterlijke uitspraak over een demonstratie bij een ambassade.

B. Roorda, ‘Verhouding artikel 9 Wom tot Verdragen van Wenen’, hoofdstuk 8 rapport Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021, p. 288-295.

Veelgestelde vragen

Meer vragen over dit onderwerp

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: