Maakt het uit waar en wanneer je demonstreert? De locatie en tijd van een demonstratie

Mag je demonstreren in de buurt van een gebedshuis (zoals een kerk, moskee, synagoge of tempel)?

Het uitgangspunt is dat demonstranten zelf kiezen waar ze demonstreren. In de buurt van een gebedshuis, bijvoorbeeld op de stoep of aan de overkant van de straat, kan worden gedemonstreerd.

Maar de plaats van een demonstratie is wel van belang voor hoe daarmee om kan worden gegaan door de overheid.

De rust en orde op die plaats spelen een rol bij het bepalen van eventuele beperkingen. Zo kunnen bij demonstraties in de buurt van een gebedshuis, zoals een kerk, moskee, synagoge of tempel, eerder (striktere) regels worden gesteld dan op andere plaatsen. Bijvoorbeeld dat de demonstranten op iets meer afstand van het gebedshuis moeten staan. Bovendien is het uitgangspunt dat deze gebouwen toegankelijk blijven. Mensen moeten er dus niet van worden weerhouden het gebouw binnen te gaan om gebruik te kunnen maken van hun recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

De burgemeester mag een demonstratie in de buurt van een gebedshuis (zoals een kerk, moskee, synagoge of tempel) alleen beperken als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of om wanordelijkheden tegen te gaan.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: