Maakt het uit waar en wanneer je demonstreert? De locatie en tijd van een demonstratie

Mag je demonstreren in de buurt van een overheidsgebouw (zoals een gemeentehuis, een politiebureau, de Tweede Kamer of een rechtbank)?

Het uitgangspunt is dat demonstranten zelf kiezen waar ze demonstreren. Ook bij overheidsgebouwen kan worden gedemonstreerd. 

De plaats van een demonstratie is wel van belang voor hoe daarmee om kan worden gegaan door de overheid.

De rust en orde op die plaats spelen een rol bij het bepalen van eventuele beperkingen. Zo kan het bij een demonstratie in de buurt van een parlementsgebouw eerder noodzakelijk zijn dat er (striktere) regels worden gesteld dan op andere plaatsen. Bovendien is het uitgangspunt dat overheidsgebouwen voor iedereen bereikbaar blijven.

De burgemeester mag een demonstratie in de buurt van een overheidsgebouw alleen beperken als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of om wanordelijkheden tegen te gaan.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: