Maakt het uit waar en wanneer je demonstreert? De locatie en tijd van een demonstratie

Mag je demonstreren in de buurt van een ziekenhuis of (abortus)kliniek?

Het uitgangspunt is dat demonstranten zelf kiezen waar ze demonstreren. In de buurt van een ziekenhuis of abortuskliniek, bijvoorbeeld op de stoep of aan de overkant van de straat, kan worden gedemonstreerd.

Maar de plaats van een demonstratie is wel van belang voor hoe daarmee om kan worden gegaan door de overheid.

De rust en orde op die plaats spelen een rol bij het bepalen van eventuele beperkingen.  Zo kunnen bij demonstraties in de buurt van ziekenhuizen of (abortus)klinieken eerder (striktere) regels worden gesteld dan op andere plaatsen. Bijvoorbeeld dat de demonstranten op iets meer afstand van het ziekenhuis of de (abortus)kliniek moeten staan. Bovendien is het uitgangspunt dat deze gebouwen voor iedereen toegankelijk blijven. Mensen moeten er dus niet van worden weerhouden het gebouw binnen te gaan om gebruik te maken van de gezondheidszorg.

De burgemeester mag een demonstratie in de buurt van een ziekenhuis of (abortus)kliniek alleen beperken als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of om wanordelijkheden tegen te gaan.

N.J.L. Swart & B. Roorda, 'Demonstraties bij abortusklinieken', hoofdstuk 6 rapport Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021, p. 182-232.

Dit artikel waarin de auteurs Wom-beschikkingen (besluiten) van burgemeesters bij demonstraties voor abortusklinieken bestuderen.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: