Maakt het uit waar en wanneer je demonstreert? De locatie en tijd van een demonstratie

Mag je demonstreren tijdens een andere demonstratie (zoals een tegendemonstratie)?

Als er tijdens een demonstratie op dezelfde plek nog een andere demonstratie plaatsvindt, mogen beide demonstraties normaal gesproken doorgaan. Dit geldt ook voor een tegendemonstratie, die wordt georganiseerd in reactie op een andere demonstratie.

Als de tegendemonstranten in de buurt van de andere demonstratie willen demonstreren - wat vaak het geval is -, dan moet de overheid zich inspannen om dat mogelijk te maken, tenzij het echt niet kan. Dit heeft te maken met het uitgangspunt dat demonstraties zoveel mogelijk binnen zicht- en geluidsafstand moeten kunnen plaatsvinden van het doel waartegen de demonstranten willen demonstreren, zodat ze daar gezien en gehoord kunnen worden.

De (tegen)demonstratie mag er niet voor zorgen dat de andere demonstratie niet meer door kan gaan, bijvoorbeeld doordat demonstranten de andere demonstratie expres ernstig verstoren. 

Een demonstratie kan niet worden verboden omdat de demonstratie vanwege de (controversiële) inhoud ervan boze reacties kan uitlokken of voor onrust kan zorgen bij tegendemonstranten of bij anderen. De burgemeester moet genoeg politie inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is. Alleen als het echt niet lukt om de demonstratie(s) veilig te laten plaatsvinden, kan een demonstratie worden verboden. Dit kan alleen in heel bijzondere situaties als zelfs de inzet van heel veel politie - nog meer dan bij een risicowedstrijd in het betaalde voetbal - er niet voor kan zorgen dat iedereen tijdens de demonstratie(s) veilig is.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: