Maakt het uit waar en wanneer je demonstreert? De locatie en tijd van een demonstratie

Mag je demonstreren tijdens een bijeenkomst (zoals een dodenherdenking), een evenement (zoals een Sinterklaasintocht) of een activiteit (zoals een markt)?

Als er tijdens een demonstratie op die plaats ook een bijeenkomst (zoals een dodenherdenking), evenement (zoals een Sinterklaasintocht) of activiteit (zoals een markt) plaatsvindt, dan mogen de demonstratie en de andere gebeurtenis normaal gesproken allebei doorgaan.

Dit geldt ook voor een tegendemonstratie, die een reactie is op de bijeenkomst, het evenement of de activiteit. Maar de (tegen)demonstranten mogen er niet voor zorgen dat die andere gebeurtenis niet meer door kan gaan, bijvoorbeeld doordat zij die expres ernstig verstoren.

Een demonstratie kan niet worden verboden omdat de demonstratie boze reacties kan uitlokken of voor onrust kan zorgen bij anderen. De burgemeester moet genoeg politie inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is. Alleen als het echt niet lukt om de demonstratie en de bijeenkomst, het evenement of de activiteit allebei veilig te laten plaatsvinden, kan de demonstratie worden verboden. Dit kan alleen in heel bijzondere situaties als zelfs de inzet van heel veel politie - nog meer dan bij een risicowedstrijd in het betaalde voetbal - er niet voor kan zorgen dat de burgemeester de demonstratie tegelijkertijd met de bijeenkomst, het evenement of de activiteit veilig kan laten plaatsvinden.

Deze uitspraak over een door de burgemeester onterecht opgelegd demonstratieverbod tijdens een evenement.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: