Wat mag mee bij een demonstratie? Spandoeken, fakkels, voertuigen en andere dingen waarmee wordt gedemonstreerd

Mag je als demonstrant dieren inzetten tijdens een demonstratie?

In principe is het mogelijk voor demonstranten om dieren in te zetten bij een demonstratie. De burgemeester kan alleen beperkingen opleggen aan een demonstratie als dat noodzakelijk is om de gezondheid te beschermen, om ernstige verkeerschaos tegen te gaan of als er een vrees is voor wanordelijkheden. Bijvoorbeeld als demonstranten (waak)honden meenemen met als doel om de politie op afstand te houden.

Het is de verantwoordelijkheid van de houder van een dier om voor het welzijn van het dier te zorgen. 

Daarbij moet diegene zich houden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren, en voor het transport van landbouwhuisdieren aan de Transportverordening.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: