Maakt het uit hoe je demonstreert? Optochten, blokkades en allerlei andere protestvormen

Mag je online demonstreren?

Een protest kan digitaal plaatsvinden, bijvoorbeeld op sociale media (denk aan Instagram of Facebook) of in een virtueel spel (zoals in een videogame). Ook dat valt onder de vrijheid van meningsuiting en demonstratie

De overheid mag zich hier alleen mee bemoeien als dat noodzakelijk is en de wet dit toelaat. De Nederlandse demonstratiewet biedt de overheid geen bevoegdheden in het beperken van een online protest. Wel kan iemand bijvoorbeeld worden vervolgd voor het doen van strafbare dingen tijdens zo’n protest, zoals opruien (artikel 131 Wetboek van Strafrecht) of bedreigen (artikel 285 Wetboek van Strafrecht). 

General Comment 37 van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (VN) waarin staat dat ook online protesten vallen onder de demonstratievrijheid.

Het artikel ‘De reikwijdte van het bijkans heilige demonstratierecht’ (paragraaf 4.1.3).

Veelgestelde vragen

Meer vragen over dit onderwerp

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: